کمک بلاعوض هلدینگ آذرگستران به نهادهای رسمی مبارزه با کرونا