نمایشگاه بین المللی گیلان
13 خرداد

سومین نمایشگاه تخصصی

لوازم بهداشتی ، مواد شوینده ، لوازم بهداشتی

و صنایع وابسته

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گیلان

15 تا 19 آذر ماه 1395

ساعات بازدید : 15 الی 22

غرفه 3019 ، 3011

دیدگاه بگذارید