13 خرداد

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی

مواد شوینده ، پاک کننده ، بهداشتی ، سلولزی

و ماشین آلات وابسته

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

5 تا 8 اردیبهشت ماه 1395

سالن 10 ، 11

غرفه 13 ، 14

دیدگاه بگذارید