نمایشگاه بین المللی قزوین
13 خرداد

سومین نمایشگاه محصولات و خدمات

آرایشی ، بهداشتی ، سلولزی و شوینده

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین

18 تا 21 آبان ماه 1395

سالن مینودر – روبروی درب بازدید

دیدگاه بگذارید