نمایشگاه وی کر در مازندران
13 خرداد

سومین نمایشگاه تخصصی

آرایشی بهداشتی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مازندران

قائمشهر ، جنب پل تالار ، سالن توسکا ، روبروی درب بازدید

2 تا 6 اسفند ماه 1395

ساعات بازدید : 15 الی 21

غرفه 74

دیدگاه بگذارید