15 مرداد

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر مبارک باد.

توانمند سازی والدین ، تقویت تغذیه با شیر مادر ، حال و آینده

جشن شیر مادر 15 مرداد

از ساعت 9 الی 11

مکان : آمقی تئاتر بیمارستان حضرت فاطمه

اسپانسر مراسم : برند وی کر

دیدگاه بگذارید